Sample Page

Fatal destin

 

Una picula amnesia…
‘na simpatica eresia…
un surisett da scüsa…
un qualcosa che sbrüsa…
che senza culpa è bürlaa fö.
Forse un pu dislipa…
e anca un pu da fifa…
ma fa capì che i bei tempi i’è urmai finii.

Tremi, fremi, tremi…
rabiusament a tiri i freni…
ma meti ul cör in paas e pensi ma chissà parchè…
Tremi, fremi, tremi…
rabiusament a tiri i freni…
ma meti ul cör in paas e acèti, qual che l’è.

Stacco strumentale.

Cunt’un zig da fantasia…
i dübi scasci via…
…in un mument da grazia…
cunt un tantin d’astüzia…
senza pagüra ma du da fa.
Forse un pu stüfisi…
ma cum’è culpisi…
ma godi quel che vita dona… senza tropp pensà.

Ridi…piangi…ridi…
dumà cu’i öcc a sfidi…
mostri tüta la mia tola sicür da quell che fu…
Ridi…piangi…ridi…
dumà cu’i öcc a sfidi…
nascondi la mia stizza insicür da quel che fu.

0 comments on “Fatal destin

Comments are closed.